Požarna varnost in varno ogrevanje

Seasonal hazardDimnik je eden najpomembnejših elementov vsake stavbe in zaradi svoje funkcije najbolj izpostavljen različnim vplivom in pogojem. Spreminjanje klimatskih razmer, vlaga, visoke temperature, nevarne snovi – vse to so dejavniki, ki vplivajo na pravilno delovanje dimniškega sistema. Če le-ta ni pravilno vgrajen, ni ustrezno uporabljen in ni redno vzdrževan, je tveganje za učinkovito delovanje veliko.

Dimnik je osnovni del ogrevalnega sistema, njegova glavna naloga je odvod dima pri zgorevanju goriva v kurilnih napravah in ob tem odvod strupenih plinov, ki so stranski produkt pri procesu gorenja. O primerni kurilni napravi in o gorivu se je treba odločiti pred izgradnjo dimnika. Načrtovanje in izgradnja dimnika pa je domena strokovnjakov, saj oboje zahteva znanje in skrbno delo. To je namreč edini način, da bo dimnik v kurilnem sistemu deloval učinkovito in varno.

 

Statistično gledano se vse več uporabnikov odloča za peči na trdo gorivo. To pomeni, da mora biti dimnik temu primerno izvedbeno prilagojen, mora imeti zagotovoljeno pravilno izbrano toplotno izolacijo in dimniško tuljave iz ustreznega materiala. Pri plinskih pečeh se zaradi nizkih temperatur dimnih plinov uporabljajo aluminijaste ali celo plastične tuljave, vendar imajo slednje ob visoki ceni tudi zelo omejeno temperaturno območje uporabe. Pri nakupu kovinskih dimnikov oz. tuljav pa je treba biti previden, saj se nerjaveča jekla glede na kakovost zelo razlikujejo. Za uporabo v dimniški tehniki so namreč primerna le redka nerjaveča jekla, ki morajo biti temperaturno in kemijsko obstojna in so zaradi zahtevanih lastnosti tudi bistveno dražja od navadnih.

 

100_0235Strupeni plini, ki vstopajo s kurišča v dimniški priključek ali neposredno v dimnik, sproščajo izjemno visoke temperature – tudi do 1300°C. Ker se stene dimnika močno ogrejejo, morajo biti zgrajene iz materialov, ki so obstojni oz. odporni na visoke temperature in na ogenj. Saje oz. katranske obloge, ki se sčasoma naberejo na stenah dimnika, lahko povzročijo, da je prehodnost tuljave bistveno zmanjšana, to pa pomeni moteno delovanje kurilne naprave in posledično morebiten samovžig. Pomembno pa je tudi omeniti, da mora biti dimnik ustrezno oddaljen od kakršnihkoli gorljivih snovi.

 

 

Varnost pred požarom je zagotovljena samo takrat, ko je vgradnja dimnika opravljena skladno z navodili proizvajalca. Če so pogoji za izgorevanje neustrezni, se v dimniku nabere večja količina oblog, s tem pa se poveča tveganje za požar. V Zakonu o gradbenih proizvodih in Zakonu o splošni varnosti proizvodov je določeno, da morajo biti vse peči ustrezno certificirane, saj je uporaba naprave z neustreznimi navodili tvegana in zato nevarna. Dimniški sistem mora nositi oznako CE, tako označeni dokumenti dokazujejo, da so vgradni elementi ustrezno laboratorijsko preizkušeni, požarno varni in odporni na kemijske vplive. Brez dokazil o omenjeni kakovosti tvegate in se izpostavljate nevarnosti.

 

Pred vsako novo gradnjo in sanacijo dimnika je treba obvestiti dimnikarsko službo, ki opravi obvezen pregled, hkrati pa preveri navodila, predpise in standarde za ustrezno vgrajen proizvod. Tako je z ustreznim nadzorom in svetovanjem poskrbljeno za požarno varnost, za zdravstveno varstvo uporabnikov, za zdravo okolje in učinkovito rabo energije.


 

Multi

schiedel-multi www.dimnikuni.siPREDNOSTI

  • Koaksialen plinski dimnik
  • Primeren za kondenzacijske grelnike
  • Toplotni izmenjevalec in varčevalec energije
  • Možna priključitev do 10 plinskih trošil na eno vertikalo
  • Enostavna montaža in priključevanja plinskih trošil

 

OPIS

Schiedel MULTI je koaksialni dimniški sistem, namenjen za etažno centralno ogrevanje z nizkotemperaturnimi ali kondenzacijskimi plinskimi grelniki.

Zrak za zgorevanje se z vrha dimnika dovaja do posameznih plinskih grelnikov po jašku med dimno cevjo in zunanjim betonskim plaščem. Plinski grelniki tako delujejo neodvisno od zraka v prostoru.

Rebričasta keramična cev ima zunanjo površino narebreno, kar bistveno poveča njeno zunanjo površino in s tem prehod toplote z dimnih plinov na zgorevalni zrak. Zrak tako pride v plinski grelnik predgret.

Schiedel MULTI torej deluje kot toplotni izmenjevalec, kar omogoča dodatno izboljšanje izkoristka kurilne naprave.

SHEMATSKI PRIKAZ

schiedel-multi-shema www.dimnikuni.si

PROIZVODNI PROGRAM

schiedel-multi-program

 

Več o modelu MULTI si lahko preberete tukaj.

SANACIJSKI SISTEMI

41077b886c
PRIMA PLUS
 Picture 7142
Schiedel Prima Plus je sanacijski dimniški sistem primeren za priključitev kurišč na vse vrste goriv, je neobčutljiv na vlago in ima visoko temperaturno odpornost. Za kurišča na olje in plin – delovanje v podtlaku in nadtlaku. Kurišča na trda goriva – delovanje v podtlaku. Nerjaveča pločevina 1.4404, debeline 0,6 mm zagotavlja konstrukcijsko zaščito pred agresivnimi kislinami v dimnih plinih. Prima Plus prepriča z zanesljivim vtičnim sistemom (opcijsko tudi s tesnili) ter enostavno in hitro montažo.

Dobavljiv v premerih:

80-400 mm, deb. pločevine 0,6 mm  – dobavljivo z zaloge

450-700 mm, deb. pločevine 1,0 mm – dobavljivo v roku 14 delovnih dni

Techno Flex

TECHNO FLEX

Fleksibilne dimne cevi Schiedel Techno Flex so namenjene za sanacije zavitih dimniških jaškov, kjer bi bila zaradi uporabe togih sanacijskih elementov potrebna velika rušitvena dela. V področju pete dimnika, priključkov peči in dodatnih čistilnih vratic, se uporabijo elementi sanacijskega sistema Schiedel Prima Plus, v zavitem delu jaška pa se s pomočjo posebnih spojnih elementov uporabijo fleksibilne cevi Schiedel Techno Flex. Z uporabo fleksibilnih cevi Schiedel Techno Flex so sanacije starih, zavitih dimniških jaškov enostavnejše, hitrejše in cenejše.

Več o sanacijskih sistemih si lahko preberete tukaj.

DIMNIŠKI ZAKLJUČKI

dimnik schiedel uniplus www.dimnikiuni.si

OBLOŽNI ELEMENT

Del dimnika, ki je nad streho je izpostavljen ekstremnim vremenskim razmeram. Podvržen je vročini, mrazu, dežju in zmrzali, zaradi naštetega pa prihaja do raznih poškodb na konstrukciji dimnika.

Da bi te preprečili, je potrebno dimnik nad streho ustrezno zaščititi z obzidavo ali negorljivo oblogo. Obzidava predstavlja veliko maso in izgubo prostora v mansardi, obloge pa se pogosto izvajajo tehnično nepravilno in iz neustreznih (neredko gorljivih) materialov. Optimalna rešitev za vse naštete nevarnosti je Schiedel obložni element.

Obložni element www.dimnikuni.siObložni element je izdelan iz betonskih plošč ojačanih s steklenimi vlakni, ki so izredno odporne na vremenske vplive. Obložni element je vodotesen, odporen proti zmrzali in na velike temperaturne spremembe. Majhna masa obložnega  elementa pa zagotavlja tudi hitro in enostavno montažo.

Enostavno se ga povezne preko dimnika, element pa prekrije tudi dimniško obrobo, ki se v tem primeru izvaja direktno na dimnik. Zato na tem mestu ne more prihajati do zamakanj.

Vedno se najde ustrezna rešitev

Obložni elementi so dobavljivi za vse tipe Schiedel dimnikov, možno pa jih je izdelati za vse nestandardne izvedbe. Da bi se obložni element harmonično vklapljal v celotno podobo stavbe, lahko kupci izbirate med 4 površinskimi strukturami in 6 standardnimi barvami.

Standardne višine elementov so 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 in 250 cm.

FINAL

Schiedel Final www.dimnikuni.siMontažni dimniški zaključek FINAL je izdelan iz tipiziranih betonskih elementov s površinsko strukturo, ki imitira videz z opeko obzidanega dimnika. Vrh dimnika je lahko zaključen s krovno ploščo ali pa z elementom FINAL ADRIA, ki je prilagojen Primorski krajinski arhitekturi.

S FINAL elementi lahko izdelate zaključek dimnika do višne 1,75 m.

Zaključek FINAL je sistemska nadgradnja dimnikov Schiedel UNI plus in Schiedel ABSOLUT.