Vžig saj

Če zagorijo saje, je varnost padla na izpitu

Zaključni element www.dimnikuni.siŽivimo v času ozaveščanja in pametno je, da spoštujemo navodila, ki so pomembna za našo varnost, saj nas nespoštovanje le-teh lahko stane celo življenje. Malomarnost, lastnost, ki deluje diametralno od discipline, pogosto povzroči ignoranco, kar je lahko usodno pri tehničnih stvareh, ki morajo biti dovršene in strokovno narejene.

 

Vgradnja dimnikov je eden takšnih primerov, saj vgradnja dimnika potrebujejo skrbno načrtovanje. Zakaj? Ker gre za nepogrešljiv del katerekoli zgradbe, ki od vseh elementov stavbe nosi največ obremenitev – od visokih temperatur, vlage, kislin, vremenskih razmer do čiščenja. Kakovosten dimnik mora biti glede na konstrukcijo požarno varen. Posebni materiali za zaščito konstrukcije zahtevajo tehten premislek o tem, kakšen dimnik je najprimernejši za učinkovito in neškodljivo ogrevanje. Načrtovanje dimnika poteka po točno določenem sistemu, pri katerem je potrebno upoštevati kar nekaj pomembnih dejavnikov. Zato brez sodelovanja projektanta ne gre.

 

Uporaba trdih goriv pušča na stenah dimnika katranske obloge oziroma saje. Odvajanje plinov, ki prehajajo skozi, povzroči močno segrevanje dimnika. Najpomembneje je zagotoviti, da se okolje dimnika ne vname, da ne pride do nabiranja katranskih oblog in posledično še do vžiga saj. Tuljava v dimniku mora zato biti plinotesna in obstojna, saj prenaša visoke temperature, pri izgorevanje pa je treba zagotoviti, da se temperature ne dvignejo preko določene meje in ne povzročijo morebitne katastrofe, saj zna biti takrat, ko v dimniku zagori, že prepozno.

 

Ravnajte odgovorno

Razpoke v dimniku www.dimnikuni.siVzroka za nepopolno izgorevanje ne gre iskati zgolj v nepravilni izgradnji ali dimniških elementih. Ljudje zaradi neosveščenosti naredijo veliko napak, saj na kurišče za sežig nalagajo neprimerne odpadke, kot so plastika, lakiran les in podobno, s tem pa usodno povzročijo nepopolno izgorevanje. Vžig saj se lahko zgodi tudi zaradi premajhnega dovoda zraka v kurišče, ali pa uporabnik misli, da morda slabo gori zaradi premajhnega dotoka zraka, pa odpre loputo za zrak, tako poveča moč plamena, ta pa buhne v dimnik. Zaradi mastnih oblog oz. saj pride do vžiga. Debelejše kot so te obloge v dimniku, višja je temperatura. Ta lahko doseže tudi do 1000 °C. Če so v dimniku razpoke, skozi katere v dimnik prihaja svež zrak, ob vžigu ogenj prodre skozi špranje in povzroči požar, ogenj pa je zaradi dodatnega kisika še močnejši.

Zgodbe o požarih so strašljive, še posebno če zaradi njega izgubite streho nad glavo. Pred meseci so mediji poročali o požaru, ki se je zgodil na celjskem območju. Ljudje so ostali brez stanovanjskega objekta, ker je prišlo do vžiga saj v kovinskem dimniku centralne peči na trda goriva. Goreče saje se hitro širijo, tudi tokrat so padale povsod in povzročile požar, ki se je s strešne kritine razširil na leseni del ostrešja ter uničil celotno stanovanje. Nesreče, ki se zgodijo zaradi malomarnosti oz. neosveščenosti, se vrstijo druga za drugo, in naloga stanovalcev je, da poskrbijo za pravilno delujoč dimnik. Navsezadnje je dom zatočišče, kjer naj bi se človek počutil varnega.

 

Za varno ogrevanje je treba vedeti, kdaj v peči dobro gori, vedeti je treba, da mora biti na kurišču ravno prav zraka, drva naj bodo suha, dim se mora hitro dvigati v dimnik, tako da h gorivu doteka zrak. Če je zraka premalo, gorivo le tli. Strupeni plini, ki pri tem nastajajo, pa so smrtno nevarni. Goreče saje pa ob prepoznem urgiranju padajo na strešno kritino in povzročijo obsežen požar, ki ga posameznik nikakor ne more pogasiti.

 

Pomembno je omeniti, da je zadnje čase bistveno več vžigov kot pred leti, kar je posledica nerednih pregledov in čiščenja oz. nespoštovanja zakona. Zato je poziv k odgovornemu ravnanju potreben, saj z odgovornim ravnanjem lahko rešimo dom in življenje. Varno ravnanje je modro ravnanje. Sanacija dimnika je namreč nujna za zdravje in varnost. Debelih in mastnih katranastih oblog se ni mogoče znebiti z navadnim čiščenjem. Strokovnjaki to opravijo učinkovito in strokovno. Dimniški sistem mora biti ustrezno certificiran, le tako bo zagotovljena varnost požarnega delovanja, z odgovornim ravnanjem pa varujemo dom pred morebitnim požarom.

Kamin Schiedel www.dimnikuni.si


 

 

 

 

 

 

 

Požarna varnost in varno ogrevanje

Seasonal hazardDimnik je eden najpomembnejših elementov vsake stavbe in zaradi svoje funkcije najbolj izpostavljen različnim vplivom in pogojem. Spreminjanje klimatskih razmer, vlaga, visoke temperature, nevarne snovi – vse to so dejavniki, ki vplivajo na pravilno delovanje dimniškega sistema. Če le-ta ni pravilno vgrajen, ni ustrezno uporabljen in ni redno vzdrževan, je tveganje za učinkovito delovanje veliko.

Dimnik je osnovni del ogrevalnega sistema, njegova glavna naloga je odvod dima pri zgorevanju goriva v kurilnih napravah in ob tem odvod strupenih plinov, ki so stranski produkt pri procesu gorenja. O primerni kurilni napravi in o gorivu se je treba odločiti pred izgradnjo dimnika. Načrtovanje in izgradnja dimnika pa je domena strokovnjakov, saj oboje zahteva znanje in skrbno delo. To je namreč edini način, da bo dimnik v kurilnem sistemu deloval učinkovito in varno.

 

Statistično gledano se vse več uporabnikov odloča za peči na trdo gorivo. To pomeni, da mora biti dimnik temu primerno izvedbeno prilagojen, mora imeti zagotovoljeno pravilno izbrano toplotno izolacijo in dimniško tuljave iz ustreznega materiala. Pri plinskih pečeh se zaradi nizkih temperatur dimnih plinov uporabljajo aluminijaste ali celo plastične tuljave, vendar imajo slednje ob visoki ceni tudi zelo omejeno temperaturno območje uporabe. Pri nakupu kovinskih dimnikov oz. tuljav pa je treba biti previden, saj se nerjaveča jekla glede na kakovost zelo razlikujejo. Za uporabo v dimniški tehniki so namreč primerna le redka nerjaveča jekla, ki morajo biti temperaturno in kemijsko obstojna in so zaradi zahtevanih lastnosti tudi bistveno dražja od navadnih.

 

100_0235Strupeni plini, ki vstopajo s kurišča v dimniški priključek ali neposredno v dimnik, sproščajo izjemno visoke temperature – tudi do 1300°C. Ker se stene dimnika močno ogrejejo, morajo biti zgrajene iz materialov, ki so obstojni oz. odporni na visoke temperature in na ogenj. Saje oz. katranske obloge, ki se sčasoma naberejo na stenah dimnika, lahko povzročijo, da je prehodnost tuljave bistveno zmanjšana, to pa pomeni moteno delovanje kurilne naprave in posledično morebiten samovžig. Pomembno pa je tudi omeniti, da mora biti dimnik ustrezno oddaljen od kakršnihkoli gorljivih snovi.

 

 

Varnost pred požarom je zagotovljena samo takrat, ko je vgradnja dimnika opravljena skladno z navodili proizvajalca. Če so pogoji za izgorevanje neustrezni, se v dimniku nabere večja količina oblog, s tem pa se poveča tveganje za požar. V Zakonu o gradbenih proizvodih in Zakonu o splošni varnosti proizvodov je določeno, da morajo biti vse peči ustrezno certificirane, saj je uporaba naprave z neustreznimi navodili tvegana in zato nevarna. Dimniški sistem mora nositi oznako CE, tako označeni dokumenti dokazujejo, da so vgradni elementi ustrezno laboratorijsko preizkušeni, požarno varni in odporni na kemijske vplive. Brez dokazil o omenjeni kakovosti tvegate in se izpostavljate nevarnosti.

 

Pred vsako novo gradnjo in sanacijo dimnika je treba obvestiti dimnikarsko službo, ki opravi obvezen pregled, hkrati pa preveri navodila, predpise in standarde za ustrezno vgrajen proizvod. Tako je z ustreznim nadzorom in svetovanjem poskrbljeno za požarno varnost, za zdravstveno varstvo uporabnikov, za zdravo okolje in učinkovito rabo energije.