Čist dimnik je varen dimnik

čiščenje dimnikažČist dimnik je nujen. Preprečuje požar in tako posledično varuje zdravje, življenje in premoženje. Redno čiščenje dimnika odpravi kopičenje saj in nekaterih ovir, kot so ptičja gnezda, listje in druge smeti. Pomembno pa je čiščenje dimnika tudi zato, ker bomo s čiščenjem poskrbeli za dobro izgorevanje goriv in manjše odvajanje emisij v ozračje.
Sesalnik za čiščenje dimnika ni dovolj. Za preprečevanje požarov je treba zagotoviti redne preglede dimnika, ki morajo biti vsaj enkrat na leto, če uporabljamo brezdimna goriva, prav tako je čiščenje vsaj enkrat letno nujno, če uporabljamo bitominozni premog, olje ali plin. Če za gorivo uporabljamo les, je čiščenje dimnika potrebno vsake tri mesece.
Za varnost pred zastrupitvijo z ogljikovim monoksidom pa dodatno poskrbite z ustreznimi aparati, ki jih nameščajo in vzdržujejo strokovnjaki. Če se zgodi najhujše, vam alarm za dim daje dodaten čas, da lahko varno zapustite prostor in se pravočasno umaknete na varno. Poskrbeti oz. preverjati pa je potrebno tudi pretočnost zračnikov in odvodnih cevi.

Grožnja požarne varnosti je požar. Nevarnost požara vključuje razmere, ki povečujejo verjetnost požara oz. bi lahko ovirale umik pred požarom, ko ta nastane.
Najnovejši statistični podatki kažejo, da je v Sloveniji približno 2000 dimniških požarov letno, vendar bi večino teh lahko preprečili, če bi uporabniki spoštovali ukrepe, ki jih narekujeta varnost in vzdrževanje dimniškega sistema.
Screen Shot 2015-04-15 at 3.35.55 PM
Požarna varnost je glavna komponenta varnosti objektov. Je skupek praks, namenjenih preprečitvi požara in zmanjšanju uničenja zaradi požara. Varnostni ukrepi požarne varnosti vključujejo tiste, ki so namenjeni preprečevanju vžiga nenadzorovanega požara in tiste, ki se uporabljajo z namenom, da se omejijo razvoj in posledice morebitnega požara.
Varnostni ukrepi požarne varnosti vključujejo tudi tiste, ki so načrtovani med gradnjo objekta ali dodani v strukture, ki že stojijo, in tiste, ki se jih stanovalci zgradbe naučijo za varnost življenja in premoženja.

Da bi družino in premoženje obvarovali pred ognjem, morate poskrbeti, da je vaš dimnik redno vzdrževan. Ne uporabljajte kamina, dokler nimate strokovno pregledanega dimniškega sistema! Dimniški požari lahko povzročijo tudi veliko škodo na konstrukciji dimnika, poškodbe z razpokami in luknjami v steni dimnika, na dimnih ceveh in dimnih podlogah. Če škoda ni popravljena, lahko morebitni poznejši požari presežejo dimnik in zajamejo sosednja območja. Razmislite tudi o vrsti goriva in upoštevajte njegove posebnosti, na varnost pa pomislite, še preden se začnejo hladnejši zimski meseci, ko znova začnete uporabljati ogenj in dimnik.

dimnik design


Komentarji za to objavo so zaprti.